درود.

در این پست سعی دارم راجب خود بازاریابی ویروسی صحبت کنم! پست قبلی یک روش از بازاریابی ویروسی بود ولی این پست توضیح خود بازاریابی ویروسی می باشد.

بازاریابی ویروسی یک استراتژی بازاریابی است که مردم را به بازگو کردن پیام بازاریابی شما به دیگران،بر می انگیزد.

این امر می تواند باعث جلب توجه بسیار زیادی به خدماتی که ارائه می کنید و یا محصولاتی که تولید می کنید باشد.

جلب توجهی تصاعدی! یک نفر به دونفر می گوید ، آندو به چهار نفر می گویند، آن چهار نفر به هشت نفر می گویند و … . بعنوان مثال ، در بازاریابی توسط پست الکترونیک ،اگرeMail شما شامل عنصری باشد که دریافت کننده را به فرستادن آن پیام به دیگران ترغیب کند ، شما یک بازاریابی ویروسی انجام داده اید.

بازاریابی ویروسی به تعداد تبادل بین اشخاص مختلف بستگی دارد.

اگر درصد زیادی از دریافت کنندگان پیامی ، آنرا به تعداد زیادی از دوستان خود ارسال کنند ، رشد ارسال آن پیام بسیار قابل توجه خواهد بودو به طبع اگر تعداد تبادل کم شود ، رشد با شکست روبرو خواهد شد.

مسابقات ، رای گیری و نظر سنجی ، بازی و حتی لطیفه از فرم های دیگر بازاریابی ویروسی هستند. به طور کلی پیام تبلیغاتی شما که به طور مداوم از هر فرد به فرد دیگر انتقال می یابد بازاریابی ویروسی نام دارد.

اگر شما به ۱۰۰ نفر eMail بفرستید و فقط ۲۵% از آن افراد صرفا” به یک نفر از دوستان خود پیام شما را منتقل کنند ، شما براحتی پیام خود را به ۲۵ نفر دیگر رسانده اید. ۲۵ نفری که ممکن بود هیچ وقت پیام شما را دریافت نکنند.

شما با استفاده از بازاریابی ویروسی مشتریان بیشتری جلب خواهید کرد.


 
۶ بهمن ۱۳۸۸
فرشاد شمشاد

» ارسال نظرات